Employer Branding
Becoming the Employer of Choice

Bij elke organisatie van multinational tot MKB is het van essentieel belang te focussen op haar werkgeversmerk ook wel Employer Brand genoemd. Door Employer Branding kan je je als organisatie richten op die unieke individuen en doelgroepen, die een bedrijf verder helpen. Bij een Employer Brand gaat het niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Elke werkgever heeft een onderscheidend vermogen, wat elke organisatie uniek maakt.

Wat zijn onze Unique Selling Points en waarom kiest een iemand voor onze organisatie?
Is onze organisatie the Employer of Choice?

In “a World of Choice” met veel verschillende communicatie en informatie kanalen, is het voor een (toekomstige) sollicitant soms niet meer duidelijk, welke werkgever bij hem/haar zou passen: “Welk bedrijf past nu echt bij mij?” en “Waar word ik gelukkig in mijn werk?”

Om jouw unieke individuen en doelgroepen te kunnen bereiken moet een werkgever van nu zichzelf positioneren in de markt. Employer Branding is een middel om jezelf als werkgever te positioneren. Jouw doelgroep moet bekend zijn met jouw brand (Brand Awareness) en jouw identiteit, waardoor zij bewust en proactief kiezen voor jou als mogelijke werkgever.

HRMarketing zet Employer Branding in als pull strategie. Geïnteresseerden worden door deze strategie “getrokken” naar een onderneming. Er wordt een interesse/behoefte bij de doelgroep gecreëerd, waardoor zij jou als toekomstig werkgever zullen benaderen.

The Choice is Yours, HRMarketing