Human Resources
Het hart van de organisatie

Instroom, doorstroom of uitstroom van werknemers, HR speelt een cruciale rol in de tevredenheid, loyaliteit en vertrouwen in de organisatie. Vaak wordt HR echter onderschat in haar kracht en capaciteiten. HRMarketing marketeert de rol en het belang van HR, hierbij enkele voorbeelden:

HRMarketing & Branding

Om haar doelgroep te overtuigen is het belangrijk dat HR zichzelf met haar ideeën en aanpak voldoende “marketeert“:  zowel intern, op directievlak en door de organisatie heen, als naar externe partners. HRMarketing benut het aanmaken, publiceren en het online verspreiden van HR successen door middel van artikelen voor weblogs, whitepapers en onderzoeksrapporten. Daarnaast biedt de inzet van Social Media en sociale platforms een uitstekende mogelijkheid om je netwerk te vergroten en je content te verspreiden.

HRMarketingplan & Campagne

Vaak realiseert HR verschillende tools en systemen om de business te kunnen helpen en te begeleiden qua personeelsontwikkeling & beleid. De business kan deze HR tools of systemen als lastig en niet “business minded” ervaren. Het kost de business veel tijd en zij ervaren vaak hierin geen toegevoegde waarde.

Om een nieuwe HR tool of systeem succesvol te implementeren is het van groot belang te beginnen met een marketingplan. Een marketingplan beschrijft hoe je inspeelt op jouw markt met als doel zoveel mogelijk te “verkopen”. Door het schrijven van zo’n plan heb je een duidelijk beeld van jouw klanten en haar behoeftes en kan je beter inspelen op veranderingen. Dit marketingplan helpt je tevens een doeltreffende marketing en communicatie campagne te realiseren, zodat een nieuwe “HR introductie” zeker succesvol ontvangen wordt.

HR Search Optimization

Binnen elke organisatie is er veel HR informatie beschikbaar voor haar medewerkers. Vinden de werknemers wel de informatie waarna zij op zoek zijn? En worden hun HR vragen snel en efficiënt beantwoordt? HRMarketing optimaliseert alle communicatiekanalen (bijv intranet), zodat HR hun interne klanten zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Human Resources als Cliënt Service Center

HRMarketing stelt de klant centraal. Klantgerichtheid, klanttevredenheid, klantentrouw, klantenwaarde zijn de factoren, die een HR afdeling maken of breken. Om een HR Cliënt Service Center te realiseren, moet de kennis van de klant vergroot worden, HR structuur, tools en processen dienen aangepast te worden.

HR zal met deze focus in eerste instantie ervoor moeten zorgen, dat ze aan de verwachtingen van haar klanten voldoet. Dit resulteert in zowel tevreden medewerkers als veel meer waardering en een beter imago voor HR en haar initiatieven binnen de organisatie.

Eenmaal de smaak te pakken, dan kan HR samen met HRMarketing de delightfactoren gaan toepassen. HR zal hiermee de verwachtingen van haar klanten dan gaan overtreffen!