Talent & Leadership Development
Focus op ontwikkeling en innovatie

Eenmaal de juiste talenten qua persoonlijkheid en skills aangetrokken voor een bedrijf, dan is het nu van groot belang, dat dit belangrijkste goed zich binnen de organisatie verder evolueert en groeit. HR heeft hierin een voortrekkersrol. Enerzijds rekeninghoudend met de missie en toekomstvisie van een organisatie en anderzijds luisterend naar haar klanten. Het is aan HR om de juiste instrumenten en prikkels in te zetten, waardoor individuen zichzelf en de organisatie verder ontwikkelen en innoveren.

Differentiatie & SWOT Analyse

Talenten komen voor in allerlei soorten en maten: specialisten, generalisten, professionals, leaders, teamworkers, experts etc. Allemaal hebben zij een eigen ambitie, waarde en behoefte. Voor een organisatie is het goed om verschillende talenten te hebben. Naast werknemers, die naar de top willen klimmen en veel verschillende uitdagingen aangaan, wil je als organisatie ook talenten, die voor continuïteit en diepgang gaan in een functie.

Door talenten te differentiëren aan de hand van competenties en loopbaanbehoeftes geeft dit meer inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden van deze talenten. Deze differentiatie levert tevens input voor een SWOT analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats). Door deze analyse ontstaan er transparante inzichten, richtlijnen en kansen voor wat betreft personeelsopbouw, structuur en aanname beleid. “Hebben wij de juiste werknemers voor nu en de toekomst binnen onze organisatie?”

HR heeft het gereedschap (o.a. coaching, loopbaanbegeleiding, development plannen) om talenten in hoogte of breedte te laten groeien. Door kennisontwikkeling, kennisuitwisseling, verandering van gedrag en vaardigheden te promoten, levert HR een meerwaarde in de verdere strategische groei van het bedrijf. Door in te spelen op de ontwikkelingsbehoeftes van werknemers en door een werksituatie te creëren waarin ontwikkeling en innovatie gestimuleerd worden, zullen werknemers loyaler worden en zich meer inzetten om goede resultaten te behalen.

Werknemers zijn het Intellectueel kapitaal van de onderneming. Alleen met de juiste aandacht en interesse lukt het om dit kapitaal in waarde te doen stijgen en te behouden voor de organisatie (retentie). HRMarketing verbetert de aansluiting met de interne markt, want dit bepaalt het succes op de externe markt.

HRMarketing is continue in ontwikkeling en heeft voor al haar klanten een unieke ontwikkelingsformule gecreëerd: Jouw Baan, Mijn Baan
Dit externe ontwikkelingstraject behoort tot “het nieuwe werken” en is exclusief via HRMarketing mogelijk www.jouwbaanmijnbaan.com