Jouw Baan, Mijn Baan Deelnemers

Om van “Jouw Baan, Mijn Baan” een succes te maken, is de juiste instelling en volledige betrokkenheid van alle partijen nodig. Als een deelnemer zich aanmeldt, zal HRMarketing contact opnemen voor het plannen van een intake gesprek met de deelnemer en de direct leidinggevende. Naast een kennismaking zal HRMarketing tijdens deze intake werknemer en werkgever informeren over de verschillende verantwoordelijkheden en taken van alle partijen bij de voorbereiding, uitvoering en afsluiting van dit ontwikkelingstraject. Naar aanleiding van de verkregen informatie gaat HRMarketing op zoek naar een “wisselbaan”.

Is eenmaal een match gevonden, dan zal HRMarketing in samenwerking met Brisdet Spiegeler Advocaten per deelnemer/werkgever een “Jouw Baan, Mijn Baan” contract opstellen en naar alle partijen toesturen ter ondertekening. Na ondertekening zal HRMarketing een overdrachtdocument en voorbereidingsplan ten behoeve van de deelnemers en hun leidinggevende opstellen en versturen.

Om het verrassingsaspect zo groot mogelijk te maken, zal de deelnemer de dag voor aanvang te horen krijgen, waar de deelnemer de komende tijd zal gaan werken. Een deelnemer zal gedurende het traject volledig gericht zijn op de nieuwe tijdelijke functie en werkgever. HRmarketing adviseert de deelnemers dan ook om gedurende de “Jouw Baan, Mijn Baan” periode geen contact te hebben met eigen werkgever en omgeving, zodat het leereffect van de wissel maximaal zal zijn.

Gedurende deze gehele wisselperiode is HRMarketing beschikbaar voor begeleiding en eventuele vragen. Dit houdt onder meer in dat HRMarketing minimaal één per week contact met de deelnemer opneemt om te informeren naar de stand van zaken. Ter afsluiting van het “Jouw Baan, Mijn Baan” ontwikkelingstraject zal HRMarketing een face to face evaluatiegesprek met de deelnemers organiseren. Onder leiding van HRMarketing zullen de deelnemers elkaar feedback geven en hun ervaringen delen.